» Model penentuan harga opsyen Black-Scholes

Data Awal


Harga semerta bagi aset sandaran
Harga laksana bagi opsyen
Masa hingga matang (hari)
Kadar faedah bebas risiko (Rf) (pengkompaunan berterusan)
%
Kemudahubahan
%

Hasil


CALL
PUT
Harga
Δ (delta)
Γ (gama)
ν (vega)
ρ (ro)
Θ (teta)
d1 =
d2 =