» Peratus


Pilih, sama ada anda ingin mencari A, B atau X dan masukkan dua nilai yang selebihnya.

A adalah X% daripada B


$$X\% = \frac {A}{B} \times 100$$B ialah X% lebih besar / lebih kecil daripada A


$$X\% = \frac {B - A}{A} \times 100$$