» Membeli atau Menyewa Harta Tanah?

Andaian sewa


Bayaran sewa bulanan
Peningkatan Sewa Tahunan yang Dijangka
 %
Kos penyewaan awal (fi broker, deposit sewa dsb.)

Andaian pembelian


Harga Pembelian Harta Tanah
Bayaran pendahuluan
Jumlah Pinjaman
Tempoh Pinjaman
 Tahun
Kadar faedah tahunan
 %
Kos pinjaman gadai janji (fi kontrak, fi notari, duti dsb.)
Tambahan nilai harta tanah tahunan
 %

Andaian lain


Kadar faedah tahunan/
Pulangan purata dijangka setahun
 %
Tahun (N) Anda merancang untuk menggunakan harta tanah ini
 Tahun

 

Hasil


Penyewaan

Membeli (dengan pinjaman)

Harga harta tanah selepas tambahan nilai
-
Baki pinjaman gadai janji yang tinggal selepas N tahun
-
Nilai masa depan deposit/ ekuiti yang tinggal
Bayaran bulanan dalam tahun pertama
Jumlah bayaran semasa N Tahun

Jumlah Aliran Tunai Bersih
Kelebihan pembelian
 
Nisbah sewa