» Model Penentuan Harga Aset Modal (CAPM)

Data Awal


Kadar faedah bebas risiko (Rf) (rf)
 %
Beta Pelaburan (βi)
Expected annual return of the market benchmark (Rm) (E(rm))
 %

Hasil


Expected annual return on investment (Ri) (E(ri))
 %

 

$$E(r_{i}) = r_{f} + \beta_{i} \times \left[E(r_{m}) - r_{f}\right]$$