» Nilai Kini Bersih (NPV) dan Indeks Keberuntungan (PI)

Data AwalKadar Diskaun  %
Tempoh  Tahun

Tahun Tunai Masuk Pelaburan awal/
Tunai Keluar
Aliran Tunai Bersih Aliran Tunai Terdiskaun

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

  Jumlah Aliran Masuk Tunai Jumlah Aliran Keluar Tunai Jumlah Aliran Tunai Bersih

Jumlah

Hasil


Nilai Kini Bersih (NPV)
Indeks Keberuntungan (PI)


\begin{align} NPV &=-C_{0}+\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}\\ \\ PI &=\frac{\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}}{C_{0}}\\ \end{align}


Rotate device!