» Kadar Dalaman Pulangan (IRR)

Data AwalBilangan Aliran Tunai

Ufuk Masa (Tahun) Tunai Masuk Pelaburan awal/
Tunai Keluar
Aliran Tunai Bersih
  Jumlah Aliran Masuk Tunai Jumlah Aliran Keluar Tunai Jumlah Aliran Tunai Bersih
Jumlah

Hasil


Internal Rate of Return (IRR)  %


$$NPV \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}\sum_{i=0}^{t}\frac {C_{i}}{(1+IRR)^{i}}\mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}0$$


Rotate device!